රෝස පාට 3 - (3 In The Pink)

වික්රියා රෝස පාට 3

Tacoma දී විදේශීය Genetix විසින් බෝ, වොෂින්ටන්, රෝස 3 රෝස කුකීස් මව සහ ත්රිත්ව OG පියා හරස් වේ. ශක්තිමත් ඉදිරිපත්, විශාල-කාලීන ශරීරය buzz සිදු කෑම ඉහළ ඔරුවක, මෙම වික්රියා සුවතා ප්රතිලාභ සඳහා හෝ nightcap ලෙස විශාල වේ. අංකුර අද්විතීය රෝස පැහැය පෙන්වීමට බව සංයුක්ත, පොහොසත් හරිත අංකුර එන්න. සැර බලාපොරොත්තු, ඖෂධ, හා, දෙහි ස්වල්පයක් terpene පැතිකඩ.

වික්රියා තොරතුරු

සාදරයෙන් පිළිගන්නවා StrainLists.com

අඩුම ගානේ 21ක් වත් ඉන්නවද?

මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන්, ඔබ භාවිතා කිරීමේ කොන්දේසි සහ රහස්යතා ප්රතිපත්තිය පිළිගනී.